Naći ćete nas u Zagrebu, u prolazu zgrade koja se nalazi na raskrižju Ul. grada Vukovara i Korčulanske ulice, naselje Sigečica.
Parkiralište Vam je osigurano. MARSA D.O.O. OIB: 34476408800
telefon: +385/1/6182-482 fax: +385/1/6182-483
adresa: Korčulanska 3F, HR-10000 Zagreb
e-mail: marsa@optinet.hr